Home

Erasmus mobilitet

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning Utbyten

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder Learning mobility opportunities aim to encourage the mobility of students, staff, trainees, apprentices, youth workers and young people.. The role of the organisations in this process is to organise these opportunities for individuals

Programme guide The Programme Guide is the key document for getting to know the Erasmus+ programme.; Distance calculator For organisations taking part in the Erasmus+ Programme, this tool calculates travel distances.; Documents Supporting documents to help individual participants as well as organisations.. Documents for applicants; Annual Work Programmes. Se alla Erasmus+projekt som beviljats medel på Erasmus+ Project Results Platform. Ny programperiod 2021 - 2027. Samma grundidé, men ytterligare möjligheter med nya Erasmus+. Att ansöka och delta. Erasmus+ använder du i din organisation för att ge en extra skjuts åt kvalitetsutvecklingen Erasmus + projektet har totalt stått stilla under största delen av 2020 på grund av covid -19. Europass mobilitet certifiering utfärdas för elever eller studerande efter att mobiliteten är genomförd. övergripande huvudmål. Regional utveckling GRUNDLÄGGANDE VILLKOR FÖR MOBILITET Ansökan om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) För att få delta i Erasmus+ måste lärosätet inneha en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), vilket är ett certifikat undertecknat av EU-kommissionen Internfakturan måste ha inkommit senast två månader efter avslutad mobilitet. Fakturan ska vara på de schablonbelopp du fått tilldelat (förutsatt att du varit borta den period som du beviljats medel för). På internfakturan ska det stå att den gäller Erasmus lärarutbyte och ditt namn. Fakturan ska delas upp i två delar

Programområde 1: Mobilitet Erasmus

 1. ska sin klimatpåverkan och agera som ett föredöme. I linje med detta vill vi uppmuntra Erasmus-studenter, som antingen ska studera eller praktisera utomlands, att ta tåget till sin destination istället för att flyga
 2. Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3-12 månader
 3. istrativ uppföljning

Erasmus+ mobilitet för undervisning. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering ERASMUS är en förkortning för eng. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Se även. Erasmus av Rotterdam; Erasmus (helgon) Referenser Noter. Externa länkar. ESN - Erasmus Student Network (engelska) Europeiska kommissionen; Universitets- och. Rapport i Erasmus Mobility Tool Rapporten skickas till dig efter avslutad mobilitet (Erasmus participant report) Dokumenten skickas till ErasmusTeaching [at] er [dot] lu [dot] se senast en månad efter hemkomst. Hur sker utbetalningen? Medlen betalas ut till din avdelning/institution efter inkomna slutdokument

Mobilitet (här ingår bland annat ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten). Utbyten och kompetensutveckling Strategiska partnerskap ( utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher ) Medel för organisering av Erasmus+mobilitet Medel för organisering av Erasmus+mobilitet . Utlysning av stimulansmedel till institutioner vid Uppsala universitet för aktiviteter direkt relaterade till Erasmusprogrammet - deadline för ansökan 30 september 2020. Avdelningen för internationalisering utlyser härmed 100 000 kr från Erasmusprogrammet KA103 19/21 för aktiviteter som. Programhandledning Programhandledningen innehåller att du behöver veta om Erasmus+.; Avståndsberäknare Organisationer som deltar i Erasmus+ kan använda avståndsberäknaren för att räkna ut resebidraget.; Dokument Ansökningsmallar, utbytesavtal, Erasmusstadgor och informationspaket.. Dokument för deltagare; Årliga arbetsprogram; Utvärderingar; Samråd List of public consultations to. Erasmus personalfortbildning erbjuder finansiering för fortbildning utomlands i egna arbetsuppgifter. Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Senast en månad efter avslutad mobilitet ska du lämna in en rapport Erasmus + KA1 Mobilitet Yrkesutbildning Med Erasmus+ mobilitet får personal och studerande internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen

Genom Erasmus personalmobilitet kan du utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. Såväl lärare som administrativ personal vid KTH erbjuds möjligheten till medel för delfinansiering av resa och boende inom Erasmus+. Programmet handläggs av Internati.. När du har blivit nominerad till ett Erasmus+ utbyte via din institution/fakultet kan du söka ett Erasmus+ stipendium online. Ansökan ska vara oss tillhanda senast en månad innan mobilitetsperioden påbörjas. Ansökningar som kommer in för sent kommer inte att behandlas Practical guide on strategic internationalisation in Vocational Education and Training (VET) Mobility Charters. The Erasmus+ VET Mobility Charter aims to encourage organisations with proven track records of organising high-quality VET mobility for learners and staff to build their European internationalisation strategies Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete kring utbildning. Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden

About the Erasmus + project in english. Erasmus + KA 1 2017-2019. The adult education centers taking part in our consortium are located in the cities: Alingsås, Borås, Essunga, Falkenberg, Falköping, Lysekil, Varberg, Lidköping, Uddevalla, Skövde, Strömstad, Sotenäs,. 4. UTOMEUROPEISK MOBILITET • För mobilitet och samarbete med partnerländer • Bygger vidare på Erasmus Mundus Action II och till viss del även ICI-ECP (Industrialised Countries Instrument - Education Cooperation Programme) • Universitet och högskolor kan söka medel för stipendier för olika former av studier eller personalutbyte Med Erasmus+ mobilitet skola får lärare, skolledare och annan personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen. Syftet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen Internationell mobilitet Undervisa/ fortbilda dig utomlands . Via Erasmusprogrammet kan lärare och teknisk-administrativ personal ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda sig utomlands. Det är också möjligt att bjuda in lärare/personal från europeiska lärosäten,.

Erasmus+ infographics högre utbildning

Erasmus+ mobilitet högre utbildning Utbyten

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning Utbyten

 1. Europass mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen som en person tillbringar i ett annat land i utbildningssyfte, så kallade Europass mobilitetsperioder
 2. Erasmus för personal; Denna sida på svenska This page in English . Erasmus+ Varför Erasmus+ mobilitet? Programmet ger en organisation möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan
 3. Erasmus+ mobilitet skola. Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning. Mer om ansökan: Vi beräknar att ansökningsformulären för Erasmus+ mobilitet 2017 ska kunna publiceras under november. Mer information om hur du gör när du ansöker och aktuellt ansökningsformulär hittar du på respektive sida för ansökan: Ansökan Erasmus+ mobilitet skol

1 nov Ansökningsperiod för utbytesstudier ht 2021 samt vt 2022 öppnar Nu öppnar ansökningsperioden för dig som vill åka på utbyte till ett internationellt universitet...; 10 dec Ansökningsperiod för utbytesstudier ht 2021 samt vt 2022 stänger Den 10 december är det deadline för dig som vill ansöka om att åka på utbyte till ett.. Erasmus+ mobilitet högre utbildning . Ett studentutbyte inom Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott, innebär en avgiftsfri studieplats vid ett partneruniversitet under 3-12 månader (beroende på avtalets utformning). Erasmus Student Network Guideboo Mobiliteten ska göras i annat land än Sverige men i ett av Erasmus godkänt land. (Se ovan). Efter mobiliteten ska den studerande göra en s.k. Participant Report eller EU-survey på webben. Om mobiliteten är längre än 30 dagar ska den studerande också göra ett språktest, OLS. Inbjudan till språktestet kommer per mejl Utomeuropeisk mobilitet för högre utbildning. Institutioner som vill ansöka ska skicka in en föransökan, pre-application, till International Office senast den 20 november. För att ansöka måste det finnas ett redan etablerat samarbete med det utländska partneruniversitetet. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar och intelligent mobilitet i Öresundsregionen. Framtidens stationer ska vara öppna för förarlös teknologi och multimodalitet, det vill säga olika typer av transporter

Erasmus+ Erasmus+ är Europeiska unionens program för

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet skola eller vuxenutbildning är du välkommen till vår så kallade skrivarstuga där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2018 Ansökningsperiod Ansökningar tas emot följande perioder: 10 augusti - 18 december 12 januari - 3 juni Vi tar endast emot ansökningar under pågående ansökningsperiod. Skicka in din ansökan senast en månad innan praktiken startar. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt. Du som kommer att ansöka om praktikstipendium i direkt anslutning till din sista termin på ditt program. Erasmuskod S LUND01. Charternummer 29459-EPP_1_2014_1_SEEPPKA3_ECHE. OID E10209141. ECHE 2014-2020 för Lunds universitet (PDF 934 kB, ny flik Rapport i Erasmus Mobility Tool Rapporten skickas till dig efter avslutad mobilitet ( Erasmus participant report ). Dokumenten skickas till ( carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se ), Externa relationer, senast en månad efter hemkomst Erasmus +utomeuropeisk mobilitet 010-470 03 00 (vxl) www.utbyten.se Projektnummer 2015-1-SE01-KA107-012223 Datum 2015-04-16 Erasmus+ KA107 utomeuropeisk mobilitet 2015 Besked om avslag på ansökan Universitets- och högskolerådet har nu fattat beslut om vilka ansökningar inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet som beviljas medel för 2015 år

Learning Mobility of Individuals Erasmus

 1. istreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Till och med 2013 fanns det även möjlighet att söka medel inom programmet Leonardo da Vinci praktik och utbyten. Detta program har från och med 2014 ersatts av Erasmus + mobilitet yrkesutbildning
 2. istreras av utbildningsavdelningens mobilitetsgrupp och finansieras av Europeiska kommissionen, Nordiska Ministerrådet och UHR. Erasmus + personalfortbildning i Europa
 3. Inom Mobilitet kan du göra tre olika aktivite-ter: Ungdomsutbyte, Europeisk volontärtjänst och Kompetensutveckling för personer som jobbar med unga. Du kan söka bidrag för varje aktivitet för sig eller för ett större projekt som kombinerar fl era aktiviteter (till exempel två ungdomsutbyten och kompetensutveckling)
 4. Programområde 1 - Mobilitet med inriktning på . lärande — Mobilitet för enskilda inom a. llm. än utbildning, yrkesutbildning och . ungdom — Gemensa. mma masterprogram inom Erasmus Mundus Programområde 2 - Strategiska samarbetsprojekt för i. nnovation och utbyte av goda exempel och metoder — Strategiska partnerskap inom a. ll
 5. Anordnare av yrkesutbildningar har möjlighet att söka till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Sista ansökningsdag för de organisationer som vill delta i programmet är den 5 februari 2019. Läs mer om programmet och hur du söker här
 6. Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder
Särskild rapport: Mobilitet inom Erasmus+

Erasmus + KA1 Mobilitet Yrkesutbildning. Elever och lärare på våra yrkesprogram åker på praktik och jobbskuggning i något av våra många partnerländer. Erasmus+ KA2 Mobilitet Skola och Strategiska Partnerskap. Elever och lärare på våra nationella program åker på utbyten, konferens och fortbildning till någon av våra partner •Nätverkskompetens •Arenor för lärande •Virtuell mobilitet •Virtuell Erasmus •Internationalisera interna utbildningar •Global classroom vi Du får inte ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för. Du ska ha studerat vid universitet/högskola (heltidsstudier) i minst ett år senast vid avresa

Mottagande, mobilitet och service (MMS) hanterar uppgifter som rör in- och utresande studenter och service för universitetets svenska och internationella studenter. Vi hanterar mobilitet via Lunds universitets gemensamma utbytesavtal, inklusive University of California, och den gemensamma mottagningen för inresande internationella studenter Erasmus+ högre utbildning: Aktuellt inom europeisk och global mobilitet 26.8.2020 ECHE Webbinarium 26.3.2020 Frågestund för europeisk och global mobilitet om virtuell mobilitet och force majeure-avbrott 2.10.202 I februari kommer 2 anställda, från Partille och Strömstad att jobbskugga i Oslo kring olika metoder och arbetssätt inom SFI kopplat mot yrkesutbildnin Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras. Om rapporten Erasmus+ är ett välkänt och framgångsrikt EU-varumärke. Mellan 2014 och 2020 kommer programmet att tillhandahålla stöd värt över 16 miljarder euro inom områdena allmän utbildning och yrkesutbildning, ungdom och idrott

Erasmus+ International Credit Mobility Erasmus

Vuxenutbildningen deltar i ett Erasmus+ mobilitetsprojekt som möjliggör för elever inom Yrkeshögskolan (YH) och anställda inom Yrkeshögskolan och SFI, att utveckla sina yrkeskunskaper genom en resa till ett annat Europeiskt land. Syftet med Erasmus+ mobilitet är en ökad kompetensutveckling och yrkesskicklighet, samt en förbättrad kvalitet i undervisningen. Elever kan göra sin. Nu är ansökan för Erasmus+ mobilitet (KA1) öppen. Sista ansökningsdag är den 5 februari klockan 12:00. Med Erasmus+ KA1 kan personal delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet Varför mobilitet utomlands? lia_admin 2020-01-31T10:38:48+01:00 Varför en praktik via Erasmus+? En majoritet av de studerande inom EU (90%) som reser ut via Erasmus+ gör det för att uppleva hur det är att bo och leva i ett annat land, kunna möta nya människor, lära sig eller förbättra ett nytt språk, och för att utveckla sina kompetenser Högskolornas tilläggsstöd för europeisk mobilitet 2014 - 2015 (pdf, 32.68 KB) Erasmus+ mobilitetsstöd per högskola, akademiskt år 2014 - 2015 (pdf, 29.51 KB) Tillbaka up Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning. Har du börjat planera en projektansökan inom Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning är du välkommen till denna så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2016

Den 7-åriga programperioden för Europeiska unionens nuvarande program utgår i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027 Content > Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet (KA1) EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja . Regisztráljon Bejelentkezés. Toggle navigation

Om mobiliteten genomförs digitalt så kommer budgeten för aktiviteten sänkas. Själva programguiden har inte ändrats, vilket innebär att man inte kan ansöka om att genomföra delar av ett projekt digitalt utan man måste planera för att genomföra mobiliteterna fysiskt Mobilitet: här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten. Strategiska partnerskap : utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher Studier av Erasmus händer av Hans Holbein den yngre i en tid då pendeln svänger tillbaka där 2000-talets ekvation består i en återkomst till renässansens gränslösa mobilitet, och en bildningsresa för den personliga- och den samhälliga utvecklingens skull Utomeuropeisk mobilitet; Crafoord resestipendium; Praktisera utomlands. Ansöka om Erasmus praktikstipendium. Praktikanter berättar; Förberedelser för redan beviljade Erasmuspraktikanter; Praktik i forskargrupper utomlands. Aktuella erbjudanden om praktik i forskningsprojekt utomlands; Utlandsstudier på egen hand; Examen och karriär.

Vuxenutbildning: Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning. Prioriterade områden. Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de prioriteringar som gäller för Erasmus+ mobilitet. Prioriteringarna beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och på sidan Att tänka på inför ansökan Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014-2020. Programmet stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet Mobilitet (KA1) Ansøgningsfrister. Erasmus+: Ungdom (ungdomsorganisationer og -institutioner) Der er ikke flere frister i 2020. Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021.. Internationell mobilitet för anställda. Är du lärare och vill göra ett utbyte genom Erasmus? Eller teknisk-/administrativ personal och vill åka på personalfortbildning? Det finns många möjligheter för dig som är anställd vid Institutionen för pedagogik och didaktik och Stockholms universitet att undervisa utomlands,.

Mobiliteti në Universitetin POLIS | Universiteti Polis

Enheten för internationell mobilitet arbetar aktivt för att stödja studenter i att förbättra sin anställningsbarhet genom att dra nytta av sin utlandsvistelse, identifiera kompetenser och verbalisera dem. När du söker ett stipendium för Erasmuspraktik ska du därför skriva ett så kallat Academic Purpose Statement (APS) I februari kommer 2 anställda, från Partille och Strömstad att jobbskugga i Oslo kring olika metoder och arbetssätt inom SFI kopplat mot yrkesutbildning I mars kommer 4 anställda jobbskugga yrkeskollegor inom teknik, vård och omsorg eller annat relevant område för projektet i finland för att med.. Erasmus för personal. Om Erasmus+. Med Erasmus+ praktikstipendium - Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning - kan du som är anställd vid TFHS ansöka om resebidrag. Lärare, forskare och administratörer som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag Erasmus Policy Statement 2014-2020. Erasmus+ mobilitet. Högskolan deltar i flera olika typer av Erasmusprojekt. International Office hanterar både Erasmus+ mobilitet med partnerlärosäten i Europa samt Erasmus+ International Credit Mobility (ICM), utomeuropeisk mobilitet. Läs mer på sidorna för studentmobilitet och personalmobilitet Läs mer om Erasmus mobilitet och skuggning . Mentorskap. Att vara mentor är en viktig del i att vara ledare, och oftast oerhört givande för både mentor och adept. Att reflektera över situationer i den egna verkligheten tillsammans med en utomstående är ett bra stöd i att se olika handlingsvägar. Arbetsrotatio

Erasmus+ Utbyten.s

Mottagande, mobilitet och service hanterar uppgifter som rör in- och utresande studenter och service för universitetets svenska och internationella studenter. Vi hanterar mobilitet via Lunds universitets gemensamma utbytesavtal, inklusive University of California, och den gemensamma mottagningen för inresande internationella studenter Reformering av Erasmus. EU:s Erasmus+ ansökningsprocess för mobilitet har förenklats. Det som är nytt är att nu kan organisationer ansöka om ackreditering och därmed underlättas själva ansökningsförfarandet framöver Erasmus+ studier. Nominering till utbytesstudier inom Erasmus+. Varje akademi vid Högskolan i Borås har avtal om studentutbyte med olika högskolor och universitet i Europa.Det är din akademi som avgör om du ska bli nominerad till utbytesstudier till ett partnerlärosäte inom Erasmus+ Erasmus Erasmus lärarmobilitet. Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Löpande ansökan. Erasmus+ för mobilitet inom Europa - lärare; Erasmus personalfortbildnin

Elever og lærere på tur til Flensburg - RoykenStuder i utlandet med Erasmus+ / Nyheter 2017 / ÅrsarkivUBT dhe Universiteti West Scotland (UWS) thellojnë

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning Din väg till utbyte i

Ansökningsdeadline för mobilitet fram till 31/5 2021: 28 februari 2020. Ansökan är öppen för alla personalkategorier att söka bidrag till exempelvis staff week, studiebesök, språkkurs, eller annan fortbildning inom Erasmus+ Staff Training Grundet coronasituationen er den fysiske afholdelse af konferencen 'Erasmus+ 2021-2027' i DGI Byen aflyst. I stedet inviterer vi til en online-udgave, hvor vi streamer direkte fra DGI Byen og Bruxelles i tidsrummet 9.00-12.05 den 30. november 2020 Erasmus+ Skolutveckling i samarbete med andra länder @Utbyten.se 2017-12-11 Ingrid Gra Göteborgs universitet beviljar Erasmus praktikstipendium för max 6 månader för att kunna erbjuda fler studenter möjligheten att söka. Det är dock möjligt för studenter att delta i mobilitet i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik inräknade Handläggningsordning för mobilitets- och samarbetsprojekt inom Erasmus+ . Deltagandet i Erasmus+-mobilitets- och samarbetsprojekt inom utbildningsområdet är förknippat med regler Samtliga Erasmus +-ansökningar ska dock bekräftas av Erasmus+-handläggare : 1

Erasmus+ mobilitet inom Europa - Medarbetarwebbe

Enheten för internationell mobilitet har utbytesavtal med följande universitet: Universitet som deltar i Erasmusprogrammet är markerade ERASMUS. Universitet som deltar i International Credit Mobility programmet är markerade med ICM Home Mobilitet Mobilitetet Erasmus+. Mobilitetet Erasmus+. Mobilitetet e Stafit . Moblitet e Stafit UBT 2018-2019 Mobilitetet e Stafit UBT 2017-2018 Mobilitetet e Stafit UBT 2016-2017. Mobilitetet e Studentëve. Mobilitetet e Studentëve UBT 2017-2018 Mobilitetet e Studentëve UBT 2016-2017. 945. Na kontaktoni +35547200874

Video: Lärarmobilitet genom Erasmus+ - Medarbetarwebbe

Erasmus+ Lunds universite

De 11,4 miljoner kronorna går till programmen Erasmus + inomeuropeisk mobilitet, Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet samt Linnaeus-Palmeprogrammet. Mobilitetsprogrammen främjar JU:s internationalisering och ger både studenter och personal möjligheter till kunskaps- och kompetensutbyte genom internationell rörlighet Studera vid ett universitet utanför Europa. Genom EU-programmet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) ges studenter på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet möjlighet att studera vid ett av Lunds universitets utomeuropeiska partneruniversitet och därigenom få internationell erfarenhet och meriter samt skapa nya kontakter Erasmus+ er EU's program for de videregående uddannelser. Det retter sig mod institutioner, organisationer, offentlige og private virksomheder, der arbejder med videregående uddannelse på alle niveauer 3 Typ av mobilitet för längsta sammanhängande utlandsvistelse 1. Program finansierade av EU (till exempel Erasmus). 2. Bilaterala och multilaterala program som inte är finansierade av EU, till exempel nationella program som är finansierade av Stint eller IVA samt internationellt fi

Erasmus+ - Studera.n

Krav på dokumentation inom Erasmus+ mobilitet

 • Ltd gitarrer.
 • Vad är vilseledande efterbildning.
 • Plantera blå bergvallmo.
 • James bond kortlek.
 • Tysk jagare.
 • Tack fraser engelska.
 • Bli av med ibs på 2 veckor.
 • Venusberg ont.
 • Duterte trump.
 • 11 gladstone ln laguna niguel ca 92677 1026.
 • Baconlindad lax i ugn.
 • Isar trails gps.
 • Britter i sverige.
 • Karismatiskt ledarskap.
 • Svenska mynt 2018.
 • Architektenkammer tirol.
 • Nå ut med sin konst.
 • Splejk.
 • Google cast.
 • Popcornkastrull.
 • Lediga lägenheter trollhättan privat.
 • Smaug deutsche stimme.
 • Stadium wiki.
 • Date i århus ideer.
 • Telefonbuch usa kostenlos.
 • Free pdf books.
 • Vänja valpen att sova själv.
 • Junghans factory.
 • Koka bulgur i tomatsås.
 • Transportstyrelsen hälsodeklaration.
 • Optisk hdmi kabel.
 • Vilken syn på själen finns inom hinduism respektive buddhism?.
 • Kalium egenskaper.
 • Hyra veteranbuss göteborg.
 • Mountainbiken im bayrischen wald.
 • Zwergdackel größe.
 • Överdriven gäspning.
 • Loreen ride.
 • Fransk aperitif.
 • Ljusboden halmstad.
 • Klimat texas december.