Home

Uppsala kommun försörjningsstöd

Försörjningsstöd - så går det till - Uppsala kommun

 1. Du söker försörjningsstöd via kommunens e-tjänst. Sök försörjningsstöd. Om du inte har ett pågående ärende, eller om du inte sökt försörjningsstöd under de senaste två månaderna, ska du inom fem arbetsdagar efter inskickad e-ansökan: 1. Skicka in följande handlingar: Kontoöversikt från din bank som visar hur många konton.
 2. Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun. Arbeta som sjuksköterska i kommune
 3. Du som har försörjningsstöd och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp av Vuxenutbildningen i Uppsala. Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun

Uppsala Kommun - Försörjningsstöd / Socialbidrag. Försörjningsstöd eller socialbidrag är en del av det ekonomiska biståndet och består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt

Uppsala Försörjningsstöd, bistånd, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning, kontakta socialtjänsten, dödsboanmälan med mera. Färdtjänst Du som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst Försörjningsstöd; Bidrag till föreningar; Autogiro; Om du är medarbetare eller förtroendevald i kommunen och behöver intern information, se intranätet Insidan. Om du inte hittar rätt blankett. Kontakta Kontaktcenter om du har frågor om blanketter, eller om du inte hittar det du söker

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen. Försörjningsstöd Uppsala kommun följer utvecklingen och arbetar aktivt för att minimera smittspridningen av covid-19. Här hittar du information om de åtgärder vi gör i våra verksamheter och hur det påverkar dig som bor, verkar och vistas i Uppsala

Jobb och arbetsträning. På utbildnings- och jobbcenter får du som har försörjningsstöd hjälp att hitta olika vägar till arbete eller studier Uppsala I november började Uppsala kommun ställa krav på att de som söker försörjningsstöd till hyra och bor i andrahand kan visa att uthyrningen är godkänd. Nu har en Uppsalabo som nekats bidrag överklagat beslutet och fått rätt av förvaltningsrätten Från försörjningsstöd till studiestöd - Så jobbar Uppsala framgångsrikt med Supported Education. Nio av tio deltagare i projektet Stöd i studier, Uppsala kommun, har studier som huvudsaklig sysselsättning och samtliga tycker att stödet är mycket väl anpassat utifrån deras önskemål Du som har försörjningsstöd och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp med arbetsträning och praktik. Uppsala kommun har även ett samarbete med sociala företag där du kan arbetsträna. Du kan också arbetsträna på andra arbetsplatser. Praktik Kommun och politik; Självservice; Kontakta oss; Start / Omsorg och stöd / Ekonomi, försörjningsstöd; Ekonomi, försörjningsstöd. Om du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation kan du behöva hjälp och stöd. Budget & Skuldrådgivning; Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd; God man, förvaltare och förmyndare

Försörjningsstöd - Uppsala kommun

Mordoffren i Uppsala kände varandra

Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt. För att kvalificera sig för Försörjningsstöd eller socialbidrag det krävs att du är svensk eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige och bor i kommunen. Bidraget betalas ut av kommunens enhet för försörjningsstöd och är behovsprövat Har du frågor om försörjningsstöd? Kom till vår öppna mottagning. Svårt att fylla i e-ansökan? Du som bor i Lunds kommun är välkommen till vår öppna mottagning varje tisdag mellan klockan 13-14.30 på Kristallen, Brotorget 1 i Lund. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med på öppen mottagning. Räkna ut ditt. Sedan två veckor tillbaka kan de som vill söka försörjningsstöd göra det via en e-tjänst på kommunens hemsida. Uppsala är en av de första större kommunerna att införa en sådan tjänst.

Arbete eller praktik för dig med - Uppsala kommun

Uppsala Kommun - Försörjningsstöd/socialbidra

Uppsala

Uppsala kommun/ Försörjningsstöd och nyanlända. nov 2016 - nu 3 år 10 månader. Uppsala, Sverige. Mina arbetsuppgifter består av att utreda, samt ta beslut gällande, rätten till försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och på olika sätt assistera de nyanlända med stöd i integrationsprocessen Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Oavsett hur kommunen organiserar sig omfattas verksamheten med ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet. Verktyg i arbetet Ansök om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Mottagningsenheten ekonomi på 044-13 55 59

Stöd och omsorg - Uppsala kommun

 1. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning. Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå en skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd (tidigare benämnd som socialbidrag)
 2. Försörjningsstöd 0651-180 00 (växel) Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag, kl. 13.15-14.00. Enhetschef försörjnings­stöd Lennart Diamant 0651-180 97 lennart.diamant@ljusdal.s
 3. Uppsala kommun har arbetat fram en 26-punktsplan med syfte att sänka andelen kommuninvånare som har försörjningsstöd, bidra till att fler Uppsalabor får jobb och sänka kommunens kostnader. Planen innehåller aktiviteter och prioriteringar som ska möta de behov som individer som står långt från arbetsmarknaden har
 4. Uppsala kommun Försörjningsstöd. 7 år 6 månader. Gruppledare Uppsala kommun Försörjningsstöd. apr 2018 - nu 2 år 7 månader. Försörjningsstöd. Socialsekreterare Uppsala kommun. jan 2014 - nu 6 år 10 månader. Uppsala, Sverige. Försörjningsstödsenhet - mottagning. Socialsekreterar
 5. Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjnings­stöd. Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. Målet är alltid att försörjningsstöd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt

I Surahammars kommun får alla personer som ansöker om stöd via socialtjänsten frågor om utsatthet för våld. De anställda använder Socialstyrelsens bedömningsverktyg FREDA-kortfrågor, enligt de riktlinjer som kommunen har fastställt. Om en klient är utsatt för våld får det betydelse för den fortsatta behovsbedömningen Uppsala kommuns enhet för de som söker försörjningsstöd har i genomsnitt 300 besökare per dag. Tidigare i år gav kommunen Qmatic förtroendet att leverera ett nytt modernt system som förenklar för både anställda och besökare Uppsala Kommun Hub Sit Uppsala kommun har sedan tidigare ett gott samarbete med de stora fastighetsägarna. Nu intensifieras och utvecklas samarbetet för att motverka ogiltiga andrahandskontrakt. ska det bland annat säkerställas att rutiner följs och att tillgängliga verktyg används vid varje ansökan om försörjningsstöd För att få en arbetsmarknadsinsats måste personen först få ett beslut om försörjningsstöd. Därefter krävs en kontakt med en av arbetsmarknadssekreterarna i kommunen som lotsar till en lämplig insats. På Utbildnings- och jobbcenter samordnas kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser

E-tjänst för att söka försörjningsstöd i Gävle kommun. Efter att du sökt försörjningsstöd. Om din ansökan blir slumpmässigt uttagen för kontroll skickar vi ett meddelande till dig. Här kan du läsa om vad du behöver göra om din ansökan blir uttagen för kontroll Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun. David Perez Ordförande SD Uppsala. Postadress Box 1932, 751 49 Uppsala Skicka e-post till oss Tel: 018-44 44 999. Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2017-09-11. Av davidperez den 11 september 2017. 0 Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd Vi som arbetar på enheten Försörjningsstöd arbetar för att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv. Vi har ett nära samarbete med övriga delar av socialtjänsten Om alla andra vägar till försörjning har prövats och du saknar egna pengar eller tillgångar till din försörjning, finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag Socialsekreterare på försörjningsstöd Uppsala kommun. Uppsala, Uppsala län, Sverige 58 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Uppsala kommun. Uppsala Universitet. Anmäl profilen; Aktivitet. We know how frustrating it is when you see the climate changes that are ravaging the world, but are not sure what you can do about it

Uppsala kommun – Uppsala

Blanketter - Uppsala kommun

Alla kan någon gång i livet behöva hjälp att reda ut ekonom­iska problem. Det kan till exempel handla om att du har stora skulder eller vill söka försörjnings­stöd. Ofta kan det räcka med att du får rådgivning. Men i sista hand finns det också stöd som du måste ansöka om för att få del av. Du som bor och vistas i kommunen och av olika anledningar inte kan försörja dig och. Länet bildades 1641 ur Upplands län, återgick dit 1649-1652 och 1655 för att slutgiltigt vara ett eget län från 1714.. År 1971 överfördes nuvarande Knivsta kommun samt dåvarande Östhammars kommun hit från Stockholms län.Vid samma tidpunkt överfördes Upplands-Bro kommun till Stockholms län från Uppsala län.. Den 22 september 2005 beslutade riksdagen att överföra Heby kommun. Enhetschef på Enheten för nyanlända, Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun. Enheten för nyanlända ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända som anvisas till Uppsala enligt den så kallade anvisningslagen

Kommunens kvalitetsarbete inom området försörjningsstöd upprätthålls och följs upp bland annat genom regelbundna kund- och medarbetarenkäter. Kompetensutveckling inom området genomförs regelbundet. Rättssäkerhet upprätthålls genom den enskildes samtycke och delaktighet, information, dokumentation, kommunicering och sekretess Sala kommun. Kontaktcenter: 0224-74 70 00 E-post: kommun.info@sala.se Fax: 0224-188 50; Besöksadress: Stora torget 1, Sala; Postadress: Box 304, 733 25 Sala; Org. nr.

Ekonomiskt bistånd - för privatpersoner - Socialstyrelse

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt. Läs mer om hur det fungerar med försörjningsstöd. Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgift, bredband med mera. Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. Enheten för ekonomiskt bistånd, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Uppsala kommun - Uppsala

Nu kan du genom vår moderna förmedlingstjänst söka hyresrätt i Uppsalaregionen. Vi strävar efter att samla alla lediga hyresrätter på ett och samma ställe för att göra det lättare för dig att hitta lediga bostäder Här finns samlad information om hur coronaviruset påverkar Finspångs kommun. Har du frågor om försörjningsstöd så går det bra att ringa på vår telefontid via vår växel samtliga vardagar mellan kl. 8-9. Sekretess. Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess

Alla som vistas i Trollhättans kommun och inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj har, enligt socialtjänstlagen, rätt att ansöka om försörjningsstöd. Ansökan gör du hos en handläggare på enheten för socialt stöd och försörjning Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas enskilt och beviljas för en månad i taget. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation

Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat Samverkan Uppsala kommun - Region Uppsala Projektet blev en framgång och övergick till att bli en ordinarie verksamhet. Socialsekreterare Unga vuxna Försörjningsstöd 2009 - 2010 Uppsala kommun Socialsekreterare projekt Jobblinjen 2005 - 2008 Uppsala kommun i samverkan med Arbetsförmedlinge Uppsala kommun Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd , vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Sista ansökningsdag: 2020-09-25 Om du beviljats försörjningsstöd, får du även information om när utbetalningen kommer ske. Anmäl att du vill använda tjänsten innan du följer din ansökan för första gången För att du ska kunna följa din ansökan måste du ha ett pågående försörjningsstöds­ärende, vara 18 år och ha ett personligt BankID

Uppsala kommun Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd , vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Sista ansökningsdag: 2020-10-18 Bolaget ska vara kommunens redskap för att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet inom Uppsala kommun och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används av de verksamheter som Uppsala kommun bedriver Försörjningsstöd kan beviljas till uppehälle, Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre Boende- och försörjningsstöd. Regler för bistånd till boende. Ekonomisk rådgivning och stöd. Kontakta kommunen om du har frågor om den kommunala så guidar de dig rätt. Vid akuta ärenden när socialtjänsten har stängt, ring socialjouren i Uppsala på 018-15 00 00 eller SOS Alarm på 112. Mottagning barn, ungdom, vuxen

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst och är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för mat, boende med mera I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för bland annat bostad, hushållsel, internet, hemförsäkring och fackförenings- eller a-kasseavgift. Även annat ekonomiskt stöd kan sökas utanför riksnormen till bland annat hälso- och sjukvård, hemutrustning, tandvård, begravningskostnader, flyttkostnader och glasögon Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd som du kan komma att få av kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå. Rätten till att uppbära försörjningsstöd är inte villkorslös Rätten till försörjningsstöd regleras av socialtjänstlagen och av lokala riktlinjer för det ekonomiska biståndet antagna av socialnämnden i Kungsörs kommun. Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som ofta kallas för socialbidrag

På osthammar.se finns information om Östhammars kommun och vår verksamhet. Här hittar du bland annat information om skola, återvinning, lediga jobb, äldrevård och bygglov Ansök om försörjningsstöd. Du ansöker genom att ringa till kommunens socialsekreterare. Du når dem genom kommunens kontaktcenter, telefon: 0582-68 50 00. Viktigt att tänka på innan du ansöker. Du kan bara beviljas försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt. Du vistas i kommunen under sommarlovet. Du saknar möjlighet att försörja dig Överklaga beslut om försörjningsstöd och annat bistånd . Du kan överklaga kommunens beslut om olika typer av bistånd. Här berättar vi hur du gör och hur ett sådant mål avgörs. Information. Så överklagar du socialtjänstbeslut

Jobb och arbetsträning - Uppsala

Försörjningsstöd via e-tjänsten. Som medborgare i Hörby kommun kan du via vår e-tjänst söka försörjningsstöd på tider som passar dig. Det är endast du som har sökt försörjningsstöd tidigare som kan göra den via e-tjänsten och det krävs att du har e-legitimation. Länken till ansökan ligger längst ned på sidan Det kan handla om ekonomisk rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Du kan eventuellt även ha rätt till ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det idag kallas. Kanske är du arbetssökande och behöver stöd och vägledning för att åter komma in på arbetsmarknaden Om du får försörjningsstöd så görs utbetalningen via ditt personnummer. Älmhults kommun samarbetar med Swedbank och därför är det viktigt att du på Swedbanks hemsida registrerar det konto du vill ha din utbetalning till. Detta gäller om du har en annan bank än Swedbank eller har flera konton hos Swedbank Försörjningsstöd skall ses som ett komplement till eventuella egna inkomster och andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som kan utgå. Den sökande skall i första hand efter egen förmåga bidra till sin försörjning. Stödet är behovsprövat

Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt. Nu gör vi det enklare att söka försörjningsstöd Nu kan du ansöka om försörjningsstöd via en e-tjänst här på kommunens webbplats Utbetalningsdagar för försörjningsstöd 2020. Mariestads kommun strävar efter att utbetalning av försörjningsstöd ska göras på ett sätt som liknar det som gäller för ordinarie lön. Det innebär att ordinarie utbetalningsdag kommer att vara runt den 25:e varje månad Ekonomi och försörjningsstöd. Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Du har kanske prövat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men inte lyckats. Du kan då kontakta socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag

Uppsala kommun får bakläxa om att neka bidrag vid

För att ansöka om försörjningsstöd tar du först kontakt med kommunens kundcenter, som svarar på dina frågor och sedan skickar en ansökningsblankett till dig. Om du är under 25 år kommer du att bli hänvisad till en informationsträff på kommunens Navigatorcentrum, där handläggarna sedan kommer att hjälpa dig vidare Alla i Falu kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Om du inte kan försörja dig, har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen ansvarar för prövningen av ekonomiskt bistånd och det är hit du ska vända dig om du har frågor om ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd. Om du vill ansöka eller veta mer, välkommen att kontakta.

Lediga bostäder × Vanligt boende (0 Försörjningsstödet ska också täcka hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, avgift för a-kassa och fackavgift. Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand. Organisationsnummer . 21 20 00-2452. Kommunens intranät. Om webbplatsen Så behandlar Ragunda kommun dina personuppgifter Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa och saknar egna tillgångar, så kan du ansöka om försörjningsstöd. I lagen kallas socialbidrag för försörjningsstöd. På denna sida finner du information om vem som kan få försörjningsstöd, hur du ansöker och vad som händer sen Försörjningsstödet omfattar de mest grundläggande behoven som mat, boende, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgift, bredband (utifrån barnperspektivet) med mera. Ansökan om försörjningsstöd görs en gång per månad så länge behovet kvarstår och då följs aktuell planering upp

Försörjningsstöd kallades tidigare socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfällig ekonomiskt stöd från kommunen tills dess du kan försörja dig själv. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation

Från försörjningsstöd till studiestöd - Så jobbar Uppsala

Bedömning arbetsmarknadsinsatser-ung är ett samarbete mellan kommun och arbetsförmedlingen och erbjuder ett samordnat stöd till personer från 18 upp till 25 år som uppbär försörjningsstöd där målet är att komma ut i självförsörjning Genom den här tjänsten kan du göra en ansökan om fortsatt försörjningsstöd. Du kan även kontakta socialnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00. Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du ansöker via pappersblankett. Följande behövs för e-tjänsten Försörjningsstödet är behovsprövat och ett tillfälligt komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Kommunen erbjuder även budget- och skuldrådgivning som kan bidra till att hitta utvägar ur en trasslig ekonomi. Ibland räcker den egna förmågan inte till att vare sig sköta ekonomi eller att bevaka sina.

Hem - Seciso

Arbetsträning och praktik - Uppsala

Försörjningsstöd kan sökas av alla som bor eller vistas i Söderhamns kommun. Din rätt till bistånd bedöms av din handläggare utifrån dina individuella förutsättningar. Gör en provberäkning Så här gör du för att söka försörjningsstöd Återansökan Så här ansöker du om försörjningsstöd. Ansökningsblanketten kan hämtas i receptionen på kommunhuset eller skrivas ut från kommunens blankettportal. När din ansökan inkommit har ansvarig socialsekreterare tjugo arbetsdagar på sig att fatta ett beslut

Kommunens öppettider i samband med Kristi himmelsfärdsdag

Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Du kan ansöka om försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och en skälig levnadsnivå betalas ut av Socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för uppehälle och andra utgifter som finns i ett hushåll UPPSALA KOMMUN,212000-3005 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för UPPSALA KOMMUN Kontakta försörjningsstöd Via Kontaktcenter på telefon: 08-591 260 00 Mottagningen: Måndag, onsdag, torsdag klockan 08.00-17.00 och fredag klockan 08.00-13.0 Vid ansökan om försörjningsstöd ska du kunna legitimera dig. Observera att inlämnad ansökan inte kan återkallas. Vem som har rätt till försörjningsstöd regleras i Socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som fastställts av Ängelholms kommun. Om du har några frågor kan du alltid kontakta Kundtjänst på telefon 0431-870 00

 • How to download mario on ti 84 plus ce.
 • X ray photons.
 • Matsedel himnaskolan.
 • Jumbo kreta.
 • Hemfrid lediga jobb.
 • Sport på tv fredag.
 • Anddunstäcke.
 • Shabbat shalom.
 • Frank zane ausbildung.
 • Peter jezewski blogg.
 • Begagnad badtunna.
 • Groupon weekend dla dwojga w górach.
 • Test sako 85.
 • Fanfiction i skolan.
 • Tratt clas ohlson.
 • Traunsteiner tagblatt anzeige aufgeben.
 • Antenne 1 konzerte.
 • Alte molkerei oldenburg loft.
 • Hur tar sverige emot flyktingar.
 • Ryska dockor i varandra.
 • Kan man se när någon skilt sig.
 • Wandervereine in düsseldorf.
 • Alte molkerei oldenburg loft.
 • Life nevis resort bulgaria.
 • Licentiatexamen engelska.
 • Lunchrestauranger i halmstad.
 • Gta 5 races social club.
 • Tutankhamun fakta.
 • Frankfurt fair schedule 2018.
 • Fabric översätt.
 • Operativsystem os.
 • Love tester funnygames.
 • Eget kapital ideell förening.
 • Empedokles materia.
 • Boats for sale usa.
 • Englisch vokabeln apotheke.
 • Rensa android surfplatta.
 • Bostäder nykvarn.
 • Tallinn gamla stan.
 • Kontrollansvarig kostnad.
 • Mio min mio glenmark.