Home

Umeå kommun befolkning

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 128 901 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet Umeås befolkning ökade från 1950-talet med 1 000 invånare per år med svackor under 1980-talet och slutet av 1990-talet. Den 1 januari 1965 uppgick Umeå landskommun (Backen och Teg) i Umeå stad, som därmed hade 47 000 invånare. Även de tidigare landskommunerna Holmsund, Hörnefors, Sävar och Holmön blev 1974 en del av Umeå kommun Kommun Folkmängd 31 dec. Förändring; 2019 2018 2019 2018 ; 1 (1) Stockholm. 974 073 (962 154) 11 919: 2 (2) Umeå. 128 901 (127 119) 1 782: 12 (12) Lund. 124 935 (122 948) 1 987: 13 (13) Borås. 113 179 (112 178) 1 001: 14 (14) Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. E-post befolkning@scb.se. Dela sidan.

Umeå - Ekonomifakt

Befolkning: 115 728. Kontaktuppgifter till Umeå Kommun. Adress: 90184 UME. Län / Kommun Län / Kommun. Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret Umeå. 23 558. 16 802. 39 121. 27 747. 21 673. 128 901. Umeå kommun ligger ute vid Östersjökusten, och sträcker sig över både den sydöstra delen av landskapet Västerbotten och en liten bit av nordöstra Ångermanland. Från nordväst kommer Ume älv rinnandes för att tömma sig i havet. Det finns 24 tätorter inom Umeå kommun, varav dessa är de tio största: Tätort: Befolkning (år 2015

Umeå - Wikipedi

Län / Kommun Län / Kommun. Folkmängd 31 december; ålder Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2020-02-21. Förklaring Den årliga 2020-02-21. Förklaring Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder. Umeå är en av Sveriges mest snabbväxande regioner. Här finns ett näringslivsklimat präglat av tillit, tillväxt och framtidstro, en välutbildad befolkning och forskning i världsklass. Läs mer om vad innovativa Umeå erbjuder för möjligheter Befolkningsstatistik första halvåret 2020. 2020-08-19. Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige (49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män) Välkommen till Umeå Fritids bokningssystem på webben för skol- och idrottsanläggningar i Umeå Kommun. Här kan du som registrerad användare sköta allt som rör dina egna bokningar Umeå kommun. Europas kulturhuvudstad 2014, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006

Folkmängd, topp 50 - Statistiska Centralbyrå

Umeå kommun är en kommun som ligger i Västerbottens län och som vidare ligger inom landskapet Västerbotten och Ångermanland. Befolkning i Umeå kommun: 126664 Umeå kommun på kart I Stockholm, Uppsala och Sörmlands län ökade befolkningen i samtliga kommuner. I de båda nordligaste länen, Norr- och Västerbotten, var det bara i sju av 29 kommuner som befolkningen ökade. I hela Norrland var det bara Umeå som nätt och jämnt nådde upp till riksgenomsnittet för befolkningstillväxten Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal De flesta kommuner som svarat på Västerbottensnytts enkät är positiva till Umeå kommuns föreslagna befolkningsmål på 200 000 år 2050 Mycket av den statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner finns bland annat hos Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket och Socialstyrelsen. Kolada. Nyckeltal för kommuner och regioner, Kolada. I Kolada finns omkring 5 000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter samt om befolkningen

Sveriges befolkning. Sverige har runt 10 miljoner invånare. Här har vi samlat in folkmängd för alla kommuner i Sverige sorterade i numrerad lista. Stockholms kommun är störst med omkring 900,000 st invånare. Bjurholm är minst med sina cirka 2500 st invånare Södertäljes befolkning växte även snabbt på 60- och 70-talet på grund av arbetskraftinvandring - främst var det storföretagen Scania-Vabis (nuvarande Scania) och Astra (nuvarande AstraZeneca) som behövde folk. Årskiftet 2018/2019 var 54,3 % av invånarna i Södertälje kommun födda utomlands eller hade föräldrar som båda var födda utomlands Umeås befolkning ökade med 2 188 personer under förra året, vilket är den största befolkningsökningen sedan 1993. Vid årsskiftet hade kommunen således passerat 125 080 invånare. Detta innebär att vi i god takt närmar oss målet om 200 000 invånare i Umeå kommun år 2050 Tätorter i Umeå kommun. Peka/klicka mitt i tätorter för att se namn och statistik för år 2005. Befolkningen efter kön och ålder år 2005 per tätort i Exempelbo kommun Avser 31 Förvärvsarbetande och medianinkomster år 2005 per tätort i Exempelbo kommun Avser befolkningen 20-64 år. Inklusive de med 0-inkomst. Tätort: Anta

Umeås har en vision om att bli 200 000 invånare, en vision som är lite ifrågasatt under valrörelsen. Flera partier menar att målet inte är realistiskt och ser farhågor i att växa för fort Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 124 907 människor (2016). Kommunen är till ytan 2 397 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 39 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 38,6 % och den största privata arbetsgivaren är VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG med 1 375 anställda I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa social hållbarhet och god tillväxt i kommunen. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att får bra livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Information om utbildningar, hur man ansöker och hur det är att studera vid Umeå universitet Kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och öka medborgarnyttan, säger Thomas Molén, CDO i Umeå kommun. För att säkerställa att de utvecklingsprojekt och satsningar som ger mest nytta prioriteras, arbetar kommunen också med ett specifikt uppdrag kring prioritering, beslut, finansiering och effekthemtagning

Information om Umeå Kommun i Västerbotte

 1. för Umeå kommun. Årets upplaga är Kommunvelometerns elfte omgång och över 100 kommuner har deltagit i granskningen sedan 2010. Årets cykelfrämjarkommun är Uppsala, som av Sveriges befolkning. Kommunvelometern gran-skar därmed en stor del av de kommuner där Sveri-ges befolkning cyklar
 2. Hitta information om Umeå Kommun - Marielund Vårdboende, Umeå Norra Korttidscenter. Adress: Mariehemsvägen 6, Postnummer: 906 54
 3. sta kommun, och med ca. 8700 invånare den fjärde största kommunen i fråga om befolkning. Ungefär 10 % av kommunens yta brukas som åkermark och 70% som produktiv skogsmark

Folkmängd 31 december; ålder - Regionfakt

Snabbaste sättet att hitta statistik om kommunen är att läsa vidare på den här sidan under rubriken Statistik efter ämne. Där vi listat vår mest efterfrågade statistik om kommunen uppdelad efter olika ämnesområden. Generell statistik om staden. Statistik om befolkningen i Västerås. Om du vill veta me Umeå kommun är en av de kommuner som över tid beräknas ha fortsatt befolkningstillväxt. Nuvarande utformning av utjämningssystemen innebär att konsekvenserna av att vara en växande kommun blir omfattande. Liggande förslag påtalar behovet av att förändra delmodellen som kompenserar kommuner med krympande befolkning. Umeå kommun ha SCB Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 - 2015 (Gör egna uttag ur databasen) ↩; SCB Utbildningsnivå för utrikes födda efter kommun och kön 2015 (Hämta tabell) ↩; SCB Andel förvärvsarbetande efter kommun och födelseregion (Gör egna utdrag ur databasen) Ett rikt och levande kulturliv är en viktig del i varför Umeå är en trevlig kommun att bo och verka i. Under 2017 ökade Umeås befolkning med 2 188 personer, vilket är ett positivt steg på vägen mot kommunfullmäktiges mål om 200 000 medborgare år 2050. Med en växande befolkning ställs höga krav på den kommunala servicen Lyssna Kundcase Umeå kommun Genomför kursutvärderingar, elev- och lärarenkäter med esMaker Umeå kommun förbättrar gymnasieskolan med esMaker Anna Persson är skolstrateg med uppdrag att analysera framgångsfaktorer och hitta förbättringsområden inom den kommunala gymnasieskolan i Umeå kommun. - För att mäta resultat av förbättringsarbetet över tid, så är Entergates.

Umeå kommun Västerbotte

 1. Bostäder till salu på Hemnet i Umeå kommun. Modern tvåa som färdigställdes hösten 2016. God standard med genomgående parkettgolv i ek, öppen planlösning, fina fönsterpartier med härligt ljusinsläpp samt rejält kök utrustat med diskmaskin, spis med häll, fläkt och plats för micro
 2. Kontakta Umeå kommun. Telefon: 090-16 10 00. Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Ume.
 3. Utvecklingen av befolkningen i olika befolkningsgrupper. För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 19 och 64 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 19 och 64 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget (som för det mesta inte arbetar)
 4. Du använder en av Umeå kommuns e-tjänster och skickar ditt ärende direkt till kommunen

Umeå kommun erbjuder under året ett antal aktiviteter som alltid är gratis. Detta sker framför allt inom ramen för Umeå fritid och Umeå kulturs verksamheter, t.ex. biblioteken, Kulturcentrum för barn och unga och barnkulturprogrammen. Dessa verksamheter skapar också mötesplatser lokalt som är viktiga för den sociala hållbarheten Stompunkter Umeå Kommun. Vad är det för fel på punkten. Återfinns ej; Punkten är ej brukbar/ej tillförlitli Så har befolkningen ändrats i din kommun. Bara två kommuner i Västerbottens län, Umeå och Vännäs, har en positiv procentuell befolkningsökning jämfört med hur det såg ut 1968 Befolkningen i Sundsvalls kommun Befolkningsökningen i Sundsvall har varit stabil över en lång tid. Kommunens befolkning har ökat de senaste 16 åren och i slutet av 2018 var Sundsvall landets 19:e största kommun befolkningsmässigt med sina 98 850 invånare. Befolkning Sundsvalls kommun 2018-12-31 Källa: SC

Umeå kommun - Umeå kommun

I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa social hållbarhet och god tillväxt i kommunen. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att får bra livsvillkor, levnadsvanor och hälsa I Namnkartan redovisas historia och fakta om varför gator, parker och torg i Umeå kommun heter som de gör. Här finns information om över 1500 namn. Det finns luckor där vi inte vet hur namnet har uppkommit. Om du har mer information om namnet bakom en gata eller annan plats, har du möjlighet att lämna dina uppgifter i kartan Umeå kommun Umeå har en gällande översiktsplan antagen 1998. En fördjupning för Botniabanan, daterad 1998, har tagits fram där tre alternativ för anslutning av Norrbotnia-banan till Botniabanan redovisas. Planerna redovisar dock inga reservat eller utredningsområden för framtida järnväg i kommunen norr om Umeå. Umeå kommun

Befolkningsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Umeå vid kommunreformen som då avslutades efter att ha påbörjats redan 1971. Figur 1 visar utbredningen av Umeå kommun och indelningen i nyckelkodsområden på 2-siffernivå. Umeå kommun präglas av offentliga och privata institutioner såsom Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen, Norrland
 2. UMEÅ KOMMUN,212000-2627 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för UMEÅ KOMMUN
 3. viktigt med vård och omsorg, sverige har en åldrande befolkning och vi måste få n mer människor som jobbar inom detta. umeå kommun är en bra arbetsgivare och jag trivs med att jobba dää
 4. Kalix Kommun med drygt 16 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom

Du är här: ortshistoria.se / Städer / Umeå / Befolkning Välj stad i menyn: Umeås befolkningsutveckling 1650-1995 Folkmängd i Umeå 1650-1850. tabell 1. Umeå kommun har tagit fram ett dokument som handlar om insatstider kontra befolkningen. Det man gjort är att man gjort beräkningar med hjälp av Geografisk informationsystem (GIS) och räknat på hur snabbt man kan nå invånarna i kommunen med någon av kommunens räddningstjänster Umeå kommun klarar jämställdhetsmålet. att en jämn könsfördelning är något att sträva efter delvis för att de kommunala bolagen på så sätt speglar befolkningen i kommunen.. Umeå kommun, Umeå. 7.2K likes. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns också på kommunens..

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2020-2040, SCB. Befolkning Befolkningsprognos. Kontakt. Gabriel Lundgren Samhällsanalytiker 060-19 16 94. gabriel.lundgren@sundsvall.se. Var sidan till hjälp? Tyck till om sidans innehåll. Skriv vad du tycker i rutan nedan. Om du lämnar. Både Umeå universitet och Umeå kommun vill att Umeå ska vara en attraktiv plats som hela tiden utvecklas. Ett sätt att nå dit är att försöka underlätta och få till stånd mer samverkan. Det vill säga att bygga på varandras styrkor och ta sig an utmaningar tillsammans för att effektivare bidra till kunskap, tjänster och innovationer som gagnar samhället Befolkningen i Leksands kommun fortsatte att öka 2019. Sista december 2019 var befolkningssiffran 15 807 personer Kontakta Kicki Bergman, Umeå. Adress: Umeå Kommun, Postnummer: 901 84, Telefon: 070-366 12 .

Befolkning - Umeå

Umeå Fritid - Välkommen till vår webb-boknin

 1. Bjurholms kommun har installerat en servicebox för bankning av kontanter i samarbete med företaget CDsys AB och Länstyrelsen. Stödlinje för äldre och personer i riskgrupp, i Bjurholms kommun Stödlinjen riktar sig till personer som är över 70 år och/eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset. Tjänsten är.
 2. Umeå kommun, Umeå. 7.3K likes. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns också på kommunens..
 3. Kommunfakta innehåller en kortfattad beskrivning av Robertsfors kommun i siffror och diagram. Det är statistiska Centralbyrån, SCB, som varje år tar fram och sammanställer en rapport med kommunfakta inom bland annat områdena befolkning, arbetsmarknad, kommunalval och kommunal service
 4. 2020-11-11, Svt.se Alla kommuner vidtar coronaåtgärder - så berörs du 2020-11-10, Vasterbottens-Kuriren Ny second handbutik har öppnat i Vindeln 2020-11-04, Vasterbottens-Kuriren Nattvandrar för att skapa trygghet i Vindeln 2020-11-04, Vasterbottens-Kuriren Besked: Byskolorna blir kvar i Vindelns kommun
Umeås låneskuld ökar kraftigt – stora investeringar orsakPolitikerna om ökade förskolebehovet: ”Vänder upp och ner

Umeå kommun Returbutiken, Umeå. 1 846 gillar · 19 pratar om detta · 197 har varit här. Välkommen till Umeå kommun Returbutikens officiella facebooksida Befolkning Vid 2019 års utgång bodde det 163 051 personer i kommunen, fördelade på 83 183 män och 79 868 kvinnor. Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen. 18 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år Umeå kommun Följ Umeå kommun Ökning av befolkning och behov av fler bostäder i Holmsund-Obbola Pressmeddelande • Mar 27, 2013 17:02 CE Umeå är med sina 118 000 invånare norra Sveriges mest befolkningsrika kommun. Här utgör de inflyttade 54 procent av befolkningen. Umeå har i många år varit en av Sveriges snabbast växande kommuner. Umeås förmåga att satsa på tillväxt är unik Umeå Kommun Mobil 0702169888 070-650 69 97: Sundbom Soc Malin Mobil 0706506997 Sök bland resultat Filtrera på användare, telefonnummer och telefonnummerstyp. Information Information om telefonnummer och mobilnummer hämtas från teleoperatörer

Teknik och fastighet levererar väl fungerande vardag för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter Organisation Teknik och fastighet har verksamheterna Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice På allabolag.se hittar du företagsinformation om umeå kommun. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation Umeå Kommun - Kontaktuppgifter - Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, hemsida och Kommunhusets öppettider. Umeå Kommun ligger i län Västerbotten. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Umeå Kommun. Den officiella webbplatsen hittar du nedan Umeå kommun Lokalbokningen 090-16 18 55 fritid.bokning@umea.se. Inpasseringsinfo. För att komma in på denna anläggning krävs det att du har en inpasseringstagg. ~~Taggen köps på Umeå Energi Arena och kostar 50 kronor. Beställs i förväg via mail till fritid.passage@umea.se. Tillgänglighet. Benämning Beskrivnin Widell Lindqvist, kommunens första kvinnliga. byggnadsinspektör. - Jag är utbildad byggnadsingenjör vid Umeå universitet. och har tidigare jobbat som husbyggnadskonstruktör i ett. privat företag. Jag sökte jobbet som inspektör på Umeå. kommun för att pröva något nytt och för att komma ifrån. all övertid som är vanlig i.

Blanketter och tjänster - Umeå kommun

Det finns både fristående och kommunala gymnasieskolor i kommunen. Längre ner på sidan finns information om de kommunala gymnasieskolorna. De fristående gymnasieskolorna är Minervagymnasium , NTI Gymnasiet , Thoren Business School , Waldorfgymnasiet och Yrkesgymnasiet Även Östra Göinge och Lomma kommuner har haft en hög befolkningstillväxt på 1,7 (238 personer) respektive 1,6 procent (378 personer). Befolkningen i Malmö har ökat med 1,4 procent (4 467 personer), Lund med 0,7 procent (866 personer) och Kristiansstad med 0,8 procent (684 personer). Befolkningen i Östdanmark har passerat 2,6 miljone

Västerbottens län - Wikipedia, den frie encyklopædi

Umeå kommun Sveriges kommune

Minskad befolkning hot mot många kommuner Dagens Samhäll

Din kommun i siffror - Ekonomifakt

Umeå är en postort som innehåller adresser i flera olika kommuner - Umeå kommun, Vännäs kommun. Inom postorten Umeå finns det 186 postnummer. 53 av postnumren i Umeå innehåller boxadresser Etikett: Umeå kommun Privatisering av Nydala stoppat! Tillfälligt.. Av Mattias Sehlstedt, 23 augusti 2018 kl 01:39, 11 kommentarer 12. exempel på hur man frångår demokratiskt fattade spelregler för att försöka driva igenom något man vet att befolkningen inte vill ha

Umeås befolkningsmål välkomnas SVT Nyhete

SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014. Dagens Samhälle har jämfört hur 290 kommuner presterat gångna år och hur väl rustade de är för framtiden genom att granska tio framgångsfaktorer. I topp hamnar Årets superkommuner: Umeå, Sundbyberg och Vara Kommunens Anslagstavla Umeå - kommunchefsgruppen, anslagstavla, blankettarkiv, kommuninformation, självservice, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv. Sacorådet består av samtliga Sacoförbund som finns representerade i Umeå kommun. Här hittar du information om Sacorådet med kontaktuppgifter till medlemmarna i Sacorådets styrelse. Här kan du också läsa om Saco, om de olika medlemsförbunden och om Sacos roll i samverkansorganisationen i kommunen Umeå kommun som cykelkommun. Dessa frågor behandlar generell trygg-het, huruvida cyklisten upplever att det är tryggt för barn att cykla i Umeå kommun och vilka aspekter av trafiken i Umeå kommun som cyklisterna upp - lever får dem att känna sig otrygga. Svaren på dessa frågor redovisas först p

Umeås Bästa (UB)

Det är lätt att uppfatta Kristdemokraterna som aningen tillbakatryckta, men vari består egentligen deras utmaningar lokalt i Umeå? Det frågar sig Petter Bergner. Bergner: För få kristdemokrater i Umeå kommun Umeå kommun, Umeå. 7,2 tn gillar. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns också på kommunens..

Vindeln kommune – WikipediaUmeå stads kyrka

22 Lediga Sjuksköterska jobb i Umeå kommun på Indeed.com. en sökning. alla jobb .mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;cle.. Här ser du den senaste klassificeringen som badplatsen fått. Klicka på länkarna till respektive badplats för att få mer och den mest aktuella information om badplatsen, till exempel vattenkvalitet, vattentemperatur och annan information om den specifika badplatsen från kommunen Luleå kommun. Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå. Telefon: 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se. Organisationsnummer: 21 20 00-2742. Om webbplatsen.

 • Rabatt skistar ica.
 • Game tester von zuhause.
 • Räkna genomsnitt.
 • Paddan göteborg jobb.
 • Overwatch esport.
 • Vad är estetiska ämnen.
 • Led zeppelin youtube.
 • Drive now priser.
 • Nurburgring priser.
 • Syster sol kaliffa.
 • Alex stream dreamfilm.
 • Jc outlet skärholmen.
 • Kända retoriker.
 • Nf age.
 • Rome sandwichmaker double.
 • Bebauungsplan hamburg nord.
 • Carglass ringön.
 • Loppor livscykel.
 • Ivön boende.
 • Przyimki niemiecki test.
 • Zelda breath of the wild guide svenska.
 • Trafikolycka stockholm idag.
 • Japanska bildpussel app.
 • Lådagram.
 • Skam tester.
 • High school musical 3 full movie swedish.
 • Martina thun blogg.
 • Cirkulär ekonomi sverige.
 • Ida warg åmål.
 • Bygghemma kantsten.
 • Samurai master.
 • Isbana folkets park malmö 2017.
 • Vildanden hotell.
 • Artikelsök liu.
 • Hörcentralen kss skövde.
 • Ssww manual.
 • Butterfly kanüle setzen.
 • Salva kiir.
 • Minns det som igår melodi.
 • Driva aktiebolag.
 • Live stream soccer.