Home

Svårt att andas vid ansträngning

Lunginflammation - Star24 beauty | Göteborg

Svårt att andas? 12 tidiga tecken på hjärtsvikt Hälsoli

Vanliga symtom - Svårt att andas, andfåddhet & svullna ben. Det vanligaste symtomet på hjärtsvikt är andfåddhet eller andnöd/dyspné och en trötthet som antingen kan vara kopplad till ansträngning eller pågå hela tiden. - Andfåddhet är kardinalsymptomet - över 90 procent av patienter har det Ansträngningsastma innebär att du får besvär av din astma när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du tränar. När du rör dig mycket andas du snabbare och genom munnen, det kan leda till att luftrören blir irriterade och drar ihop sig. Då kan du bli hostig och få svårt att andas

Ansträngningsastma Symptom & Behandling · Min Dokto

 1. De flesta människor andas genom näsan. På väg från näsan ner till lungorna värms luften upp, fuktas och rensas på damm och små partiklar. Vid ansträngning andas människor ofta genom munnen. Resultatet blir att den luft som kommer ner i lungorna är kallare och torrare och innehåller mer damm
 2. Besvären varierar från andnöd bara vid ansträngning till andnöd även i vila. En del upplever andnöd när de ligger på rygg. Svullna ben är vanligt; Blodpropp i lungorna, lungemboli: Tillståndet uppstår oftast efter en operation, vid långvarigt sängläge eller i samband med förlossning
 3. Det betyder att luften som kommer ner till luftrörens slemhinnor är torrare och kallare än den hade varit om du andats genom näsan, och luftrören blir då irriterade och kan dra ihop sig. Om du är känslig kan det hända att du får astmasymtom även vid lättare ansträngning
 4. Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att du ibland får svårt att andas. Orsaken är en inflammation i luftrören. Många får astma i barndomen, men du kan få sjukdomen i alla åldrar
 5. Andningssvårigheter innebär en känsla av att det är svårt eller obehagligt att andas eller en känsla av att inte få tillräckligt med luft. Se även: andningssvårigheter - första hjälpen. Alternativa namn. Andfåddhet, andnöd, andningssvårigheter, dysapné. övervägande
 6. Svårt att andas vid liten ansträngning . Elise Lindell 1994 • norrtälje #1 • 14 mars 2013 - 18:23 (Redigerad 14 mars 2013 - 18:24.
Foodsaver vakuumförpackare ffs004x

Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion - Netdokto

 1. uter
 2. ska den fysiska prestationsförmågan, men de flesta kan leva ungefär som vanligt. Att ha kärlkramp ökar risken för hjärtinfarkt
 3. Senare förstärks symptomen och de kan förekomma även vid lättare ansträngning. Till slut är det svårt att andas ens i vila. Andnöd som uppkommer då man går till sängs och nattliga anfall av andnöd är symptom på svår hjärtsvikt. Nattliga anfall av andnöd kan även orsaka kraftig hosta, som i folkmun kallas hjärthosta
 4. Torrhosta, feber och svårt att andas är vanliga symtom vid en coronainfektion och covid-19. Men det finns även andra, mer diffusa tecken på smitta

Detta märks framför allt vid ansträngning då det är vanligt att man blir trött i benen och inte orkar på samma sätt som tidigare. Tröttheten kan vara kombinerad med kraftlöshet och andfåddhet och öka vid nedstämdhet. buk eller underben och leda till att det blir svårare att andas Så genom att andas på ett riktigt sätt så upplever kroppen både aktivitet och avslappning i samma andningscykel! Din andning sker automatiskt när du är vaken och sover. Vid vila är det ormalt att andas ca 12-14 gånger/minut. När du är avslappnad eller sover andas du oftast djupt och långsamt Det är vanligt att barn får svårt att andas efter att ha ansträngt sig fysiskt. I Uppsala har vart sjunde barn i 12-13-årsåldern haft minst en andnödsattack i samband med ansträngning. Andfåddhet i vila eller vid lätt ansträngning kan vara ett symtom på lungcancer. Andfåddheten beror då på förträngningar i luftvägarna som gör det svårare att andas. Avmagring, aptitlöshet och trötthet är symtom som brukar komma sent i sjukdomen. Smärta i bröstkorgen

Tümgeneral ibrahim yılmaz

Astmatiker har en inflammation i luftvägarna som gör att luftrören ibland drar ihop sig och man får svårt att andas. Det finns olika sorters astma som kan göra sig påmind vid olika tillfällen. När det är kallt och fuktigt, vid ansträngning, vid infektion eller om man utsätts för något man är allergisk mot Om du periodvis har hosta eller svårt att andas och samtidigt känner dig trött och hängig, kan det vara tecken på en försämringsperiod av din astma. Symtomen kan variera från lindriga besvär till svåra astmaanfall och drabbar alla på olika sätt - en del har bara symtom ibland, till exempel i samband med träning eller en förkylning , medan andra har längre perioder med besvär Inspiratoriska biljud uppstår vid höga andningshinder, att barnet har svårt att andas in. Generellt gäller att om barnet har svårt att andas ut, sitter andningshindret i de nedre luftvägarna, i lungorna och man benämner då biljuden som expiratoriska. Ett barn som har svårt att få luft andas fortare och tar hjälp av extra muskler.

Som elektriska stötar i huvudet

Även i dessa fall hindras tillräckligt med blod att komma in i hjärtat. Symtom vid kärlkramp. Vanliga symtom är ett tryck och trånghetskänsla i bröstet vid ansträngning. Smärtan kan vara mycket stark och stråla ut i vänster arm, men även i höger arm, halsen eller ryggen. Man kan också få svårt att andas Patienter har ofta svårt att hålla sig stillasittande. Det vanligaste är att smärtan kommer i vågor med kortare pauser emellan, men man kan också ha ihållande ont. - Man klättrar på väggarna av smärta, det är ganska typiskt, säger Richard Fletcher, specialist i internmedicin och akutsjukvård

Andnöd hos vuxna, patientrådgivning - Netdokto

De flesta lungsjuka har svårast med andningen vid ansträngning. Men människor med exempelvis KOL kan inte ta djupare andetag och de börjar därför direkt att andas snabbare när de anstränger sig. - De andas så mycket att de inte kan tillgodogöra sig syret Dyspné vid ansträngning är nära relaterad till skillnaden mellan andningsdriven (behovet att andas) och andningsarbetet (förmågan att andas). Ökad dyspné kan orsakas av tillstånd med ökad andningsdrive (såsom försämrad kondition eller feber), försämrad andning (t ex lungsjukdom) eller förändrad upplevelse (situation, personlighet och stämningsläge) Astma gör att luftvägarna blir täta vilket gör det svårt för luften att passera när du andas. När en person drabbas av en astmaattack är det som att andas genom ett sugrör samtidigt som man håller för näsan. Förkylningsastma har flera olika symptom, som till exempel tung andning eller intensiv trötthet vid ansträngning

Vad är ansträngningsastma? Att tänka på innan och under

Det betyder att luften som kommer ner till luftrörens slemhinnor är torrare och kallare än den hade varit om du andats genom näsan, och luftrören blir då irriterade och kan dra ihop sig. Om du är känslig kan det hända att du får astmasymtom även vid lättare ansträngning Det här är vanliga symtom vid astma: Du får anfall av andnöd, det vill säga att det är tungt att andas Utandningen i vila sker alltså passivt, men vid fysisk ansträngning sker den också aktivt. Detta eftersom vi måste andas både snabbare och djupare än i vila. Som tur är finns då de inre interkostalmusklerna som kontraheras och drar revbenen nedåt, vilket minskar bröstkorgens volym Jag har perioder där jag har svårt att andas. Jag klarar inte dra luften ordentlig djupt ned i lungorna. En del får besvär när det är kallt och fuktigt ute, andra vid ansträngning, förkylning eller om de utsätts för något de är allergiska mot Att sinusknutan är sjuk kan märkas på att hjärtrytmen blir långsam, gör uppehåll och att pulsen inte ökar som den ska vid ansträngning. Problemet är lika vanligt hos män som hos kvinnor och problemen uppstår vanligtvis i 60-70-årsåldern. Vid sjuk sinusknuta är symtomen yrsel, trötthet, orkeslöshet och i allvarligare fall.

Att det är viktigt att andas är knappast breaking news. Men visste du att sättet du andas på har stor inverkan på din energi, hälsa, harmoni och lycka? Svårt att andas? Här är 5 tips som kan hjälpa dig ur jobbiga situationer. hälsa 14 mars, 2017. Efterhand som sjukdomen utvecklas får man allt svårare att andas och blir andfådd vid allt mindre ansträngning. Några andra sjukdomar där hosta kan vara symtom är vissa former av cancer, i synnerhet lungcancer, lungfibros, cystisk fibros, propp i lungan (lungemboli) samt ett antal ovanliga lungsjukdomar och hjärtsvikt. Vid fortskridande sjukdom uppträder andnöd redan vid lättare ansträngning eller t.o.m. i vila. Trötthet, bröstsmärta och svimningsanfall tenderar också att förekomma. Vid uppföljningen används förutom klinisk undersökning lungfunktionstester, 6 minuters gångtest och hjärtultraljud ras av andnöd som kommer vid kraftig ansträngning. Den som drabbas upple-ver att det är svårt att andas ut. Om patienten istället har svårt att andas in kan det röra sig om stämbands-dysfunktion, störd stämbandsrörlighet, det vill säga att stämbanden sluter sig vid inandningen i stället för att öppna sig. Företeelsen brukar. Man kanske får svårt att sova eller man somnar men vaknar frampå småtimmarna och kan inte somna om. Det är vanligt att man vid en depression känner sig värdelös och ansvarig för svåra misstag, Kroppen kan även reagera med hjärtklappning och det kan kännas svårt att andas ordentligt

Vissa astmatiker beskriver känslan vid ett astma-anfall som att plötsligt tvingas andas genom ett Vid fysisk ansträngning blir Kampen för att få hjälp är ofta lång och svår Vid panikångest och flygrädsla är det vanligt att man får en påse att andas in genom, så att man återandas en del av utandningsluften. Utandningsluften innehåller mycket koldioxid och när vi återandas en del av denna luft så höjs naturligt nog koldioxid-nivåerna i kroppen och personen med panikångest eller flygrädsla blir lugnare Jag har under en längre tid haft ont i vänster sida vid bröstet. Jag kopplar samman det med att när jag rör mig så får jag hugg. De sitter inte i så länge, bara några sekunder. Det blir liksom kramp och jag får svårt att andas just under det ögonblicket. Ibland kommer det som ett dubbelslag mitt i magen

Tydligen kan symtom sitta i mycket länge, har själv gått i drygt 8 veckor med trötthet, frusenhet, lätt andningspåverkan, tryck värk i bröstet, heshet, tryck i bihålor, förhöjd vilopuls och lätt huvudvärk mmprecis när man tror att det ska släppa, så dras man tillbaka nästa dag När barnet har svårt att andas kan kroppen även behöva använda musklerna mellan revbenen, vid nyckelbenen och i halsgropen. Det syns genom att huden dras inåt vid de områdena när barnet andas in. Det kallas indragningar och är ett tecken på att barnet måste anstränga sig och kämpa för att få luft Hej Stefan! Med jämna mellanrum upplever jag en svår smärta i övre delen av magen, precis under bysten, som ofta blir olidlig inom en väldigt kort tid. Jag upplever den som ett starkt tryck.

Andfåddhet vid ansträngning är ett problem som beskriver svårt att andas när de deltar i en enkel aktivitet som att gå uppför trappor. Alternativa namn Andfåddhet vid ansträngning, ansträngningsutlöst dyspné, andnöd vid ansträngning, ansträngningsutlöst andfåddhet, andnöd med aktivitet, soboe, dyspné vid ansträngning, Do Mild dyspné är inte alltid lätt att upptäcka. Symtomen kan vara ökat användande av bukmuskulaturen vid andning, nedsatt tolerans för ansträngning, nedstämdhet och försämrad aptit. Vid svårare dyspné andas hunden med öppen mun, andas med tydlig hjälp av bukmuskulaturen samt kan föredra att sitta eller stå upp framför att ligga ner Vår kille på knappt 5 fick plötsligt hosta häromdagen, dels när han och jag var ute och joggade, dels när vi spelade lite fotboll någon dag senare. Han hade inga problem med andningen, dock. Eftersom han haft mycket hosta i samband med förkylningar när han var yngre och även inhalerat är jag rädd att det kanske är astmatiskt får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande medicin man bara har astmabesvär enstaka gånger, är det inte alltid dessa undersökningar visar något avvikande, medan de vid svårare astma ger tydliga resultat. andnöd vid ansträngning ORSAKER: strålning, inflammation, asbest, rökning,.

Astma - 1177 Vårdguide

Andnöd - Symptome

Det är svårast att andas in. Får jag en ångestattack blir det både svårt in och ut. När jag gjorde testen skulle jag blåsa hårt och länge och till slut gjorde det så ont att det inte gick mer. Det var därför läkaren sade att jag låg på astmagränsen eftersom mina symptom och testresultat tydde på detta. Faktum är att sömnkvalitén har mer att göra med hur vi andas när vi sover, än hur länge sömnen varar. Människan är det enda djur som har ovanan att sova med öppen mun. Sömnproblem kan ha en mängd olika skepnader. En del människor har svårt att sova, sover oroligt och vaknar flera gånger per natt

Hund som har svårt att andas Hund med andningssvårigheter, dyspné, kan yttra sig på olika sätt och vara olika allvarliga, men är potentiellt livshotande och medför ofta kraftigt lidande för djuret. Har din hund svårt att andas så ska den omedelbart till veterinär Till att börja med har vi mätt hur mycket partiklar som stannar kvar i lungorna vid olika grad av ansträngning. Trettio frivilliga fick andas i instrumentet när de satt avslappnade på en stol och när de motionerande på en träningscykel. Det visade sig att ungefär fyra gånger fler partiklar fastnade i andningssystemet vid ansträngning. Jag har kört 2 lopp i sommar på 1-1,2 mil där jag under båda loppen haft stora problem med inandningen. Första loppet kunde jag inte springa mer efter 7 km (11,6 km-lopp) innan jag fick massa slem i halsen och svårt att dra in luft, det kändes som att bröstkorgen skulle sprängas och jag fick gå ca Har din hund svårt att andas så ska den omedelbart till veterinär Symtomen vid vänstersidig svikt beror på orsaken (se endokardos, kardiomyopati, hydroperikard) och hur snabbt svikten utvecklats men vanligen noterar ägaren först att hunden blir trött fort och andas tungt

Svårt att andas vid liten ansträngning - Löpnin

 1. Astma - ihållande hosta som blir värre vid ansträngning. En hosta som inte går över, svårt att andas ut och pipande utandning är tecken på astma. Ytterligare kännetecken är att hostan blir värre vid ansträngning eller barnet hostar mycket på natten
 2. E-post: info@k-fastigheter.se. Telefon: 010-330 00 69. Växeln har öppet helgfria vardagar: kl 10:00 - 16:00 (lunchstängt kl 12:00 - 13:00) Vid akuta ärenden övrig tid, ring vår jourtelefon: 010-167 60 7
 3. Symptom: Svullnader, svårt att andas, trötthet, illamående och högt blodtryck. Varför får man njursvikt: Njursvikt kan orsakas av kroniska njurinflammationer, ärftliga njursjukdomar, diabetes mellitus, högt blodtryck, åderförkalkning, inflammatoriska systemsjukdomar och sjukdomar som påverkar urinavflödet från njurarna eller blodflödet till njurarna
 4. sta lilla ansträngning och vid ansträngning får jag hosta, ont i bröstet och mer ont i halsen. jag har ont i halsen varje dag

Ont i bröstet, kan bero på olika saker Kr

Idiotiskt nog har jag resonerat som så, att de 400 m jag ska simma fixar jag lätt. Det är bättre att jag tränar cykel och löpning... Så idag skulle jag bara känna hur det är att simma med dräkt i öppet vatten. Det blev en näst intill NÄRA-DÖDEN-upplevelse. Jag hade svårt att andas och det kändes som om dräkten bromsade mig i. Symtomen kan vara ökat användande av bukmuskulaturen vid andning, nedsatt tolerans för ansträngning, nedstämdhet, försämrad aptit och att katten går och gömmer sig. Vid svårare dyspné andas katten med öppen mun, andas med tydlig hjälp av bukmuskulaturen samt kan föredra att sitta eller stå upp framför att ligga ner Problemet vid astma är inte att lungorna inte räcker till. Problemet vid astma är att det är svårt att få luft i och ur lungorna eftersom det är luftrören som drar ihop sig. Så om du känner att du får svårt att andas ska du givetvis använda medicinen När kol-patienten upplever att luften tar slut kommer oron, ångesten och paniken. Det kan vara tidigt på morgonen när hon vaknar och inte kan andas, när hon känner sig otrygg i sin livssituation, vid ansträngning eller när hon tänker på sin framtid och oroar sig för döden

Kärlkramp - 1177 Vårdguide

 1. Om man söker vård akut för att man har svåra symtom till följd av en allvarligare hjärtrytmrubbning kan man bli inlagd på en hjärtavdelning med hjärtövervakning. Om läkaren misstänker en hjärtrytmrubbning som kommer främst vid fysisk ansträngning kan man få göra ett så kallat Arbetsprov när man cyklar på en motionscykel under hjärtövervakning
 2. • Tungt att andas vid ansträngning (äldre barn) 60-80 % av skolbarn med astma har en allergisk astma. Hur ser man att ett barn har svårt med sin astma • Hosta, pipande andning, andfådd • Vill ej leka, trött, ibland blek, gråter • Orkar inte prata • Vill gå unda
 3. Följden blir att hästen får svårare att andas och svårare att ta upp syre. Det leder till att hästen Veterinären undersöker hästen för att kunna ställa rätt diagnos. Vid misstänkt allergi är hästens växer muskulaturen så småningom till på grund av ansträngningen och kommer att bilda en så kallad.

Andnöd - Sydänsairaal

13 udda och diffusa symtom som kan vara corona MåBr

Att luftvägarna är öppna är av största vikt, då det krävs 16 gånger mer ansträngning att flytta luften in och ut för varje ; Kvinnan hade höga blodvärden och dålig syresättning av blodet, vilket ledde till cyanos, det vill säga blåaktig hud, och orkeslöshet vid ansträngning Sv: Tung andning vid ansträngning Hej! Min 26 åriga häst hade samma sak för ett halvår sedan. Tog såklart ut vetrinären men han kunde inte hitta något, han sa att det var av åldern och att det inte skulle bli bra, han gav honom Antibiotika i fall att det var ngt iallfall Svårt att andas SJSF15 HT 2014 Lung - lobuppdelning Höger lunga: vid gasutbytet - lungvenol • Erytrocyternas Hb binder nästan allt O 2 likvärdig ansträngning Likartade sjukdomstillstånd - graden av andfåddhet - variera mycket mellan individe Labbrapport - Hur pulsen ändras vid ansträngning Syfte: Uppgiften går ut på att anstränga sig och sedan se hur pulsen ändras jämfört med vilopulsen. Hypotes: Jag tror att min puls kommer öka rätt mycket. Det kan bero på att cellerna behöver mer syre och näring vid ansträngning. Felkällor i den här labben kan var När medicinen gör det går en signal till luftrörens muskler att slappna av. På så sätt vidgas luftrören, vilket underlättar för dig att andas och hosta upp segt slem. Använd vid behov. Snabbverkande luftrörsvidgande medicin doseras vid behov när du får ett akut astmaanfall eller strax före fysisk ansträngning

Goda råd vid symtom - RiksSvik

När du vilar andas du ungefär tolv gånger varje minut. Vid ansträngning andas du oftare än vid vila, och du drar in mer luft vid varje andetag. Du andas även genom munnen när du anstränger dig. Andningen styrs från hjärna . Andning: inandning och utandning Anatomi & Fysiolog . Vid torrhosta. De flesta som får covid-19 får en torrhosta Tror inte det har med astma att göra, när man har astma har man svårt att få ut luften, vid ångest har man svårt att andas in luften. När du känner det här så tycker jag du ska prova att andas med magen istället för med bröstkorgen, för då blir andningen ytlig och då kan man bli yr Det var svårt att finna den rätta informationen för att kunna stötta och ge en god omvårdnad. För att kunna möta problemen och Vid ansträngning andas man oftare än vid vila, och man drar in mer luft vid varje andetag. Andningen kan öka till över 100 liter per minut Symtom vid myastenia gravis (MG) Symtom vid myastenia gravis (MG) kännetecknas av att muskelstyrkan avtar vid ansträngning. Besvären börjar ofta väldigt smygande så att man anpassar sig till en ökad muskulär uttröttbarhet. Det kan vara svårt att andas Håller på att lära mig frisim och har som så många andra problem med andningen. I början av passet får jag nån slags spärr och klarar inte att blåsa ut under vattnet, detta händer även när jag står still och precis kommit i vattnet. Det tar liksom stopp i luftstrupen och det känns nästan som ett lo

Jag har i snart två år nu varit sjuk och haft exakt samma symptom som duVid ansträngning svullnar halsen upp, jag får svårt att andas och är alltid trött o nere speciellt efter ansträngning.Vågar inte röra på mig längre för jag får alltid så ont efteråt, för några dagar sen rörde jag på mig för första gången på 3 månader o gick då ut på en rask långpromenad. Ansträngningsastma är en typ av astmabesvär som förekommer i samband med fysisk ansträngning. Besvären förkommer ofta när du tränar. Ansträngningsastma är relativt vanligt och kan i likhet med allergisk astma behandlas med astmamedicin.Besvären framträder när du anstänger dig fysiskt och andas snabbare genom munnen

Korsord på nätet gratis

När någon har cancer är det vanligt att hen drabbas av en särskild trötthet och kraftlöshet som kallas fatigue. Sådant man brukar orka kan vara omöjligt Vid det här laget vet nog de flesta att 80 procent av de som smittas av corona bara blir lindrigt sjuka. En del märker överhuvudtaget inte att de bär på viruset. Men en liten andel blir.

Värm villan med luft | Villatidningen

Video: Andningsövningar - andningstekniker, andas rätt

Andning vid ryggmärgsskada - 1177 VårdguidenKOLEmerade adrenalinpenna för anafylaxiSjukdomar | Dressage

Vid sådana typer av andningsproblem är andningen ofta ytlig vilket gör att andningsmuskulaturen inte används och därmed stelnar. Detta kan vara smärtsamt och göra andningen svårare vilket gör att man andas ännu mer ytligt och så har en ond cirkel skapats Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det blir tungt och svårt att andas. Det är också vanligt med hosta. Vanliga symtom vid astma är anfall av andnöd, andning med ett pipande ljud, långvarig hosta vid förkylning, långvarig hosta som ofta kommer nattetid samt andnöd vid fysisk ansträning Det kan också vara svårt att andas in. Den minskade gasutbytesytan innebär att mindre syre tas upp av blodet. I långt framskridna emfysem, såsom andfåddhet vid ansträngning, mellan 30- och 40- års ålder och svårighetsgraden varierar. Symtomen kan inkludera hosta och slemproduktion Lära sig om orsakerna till en låg syresättning av blodet nivå kan hjälpa dig att förstå hur detta tillstånd diagnostiseras och behandlas Betydelse låg syresättning av blodet nivåer är betydande eftersom kroppens celler är beroende av syre för att fungera riktigt. När syrehalten minskar, kan cellerna inte fungera normalt

 • Hitta postnummer göteborg.
 • Holland.
 • Badring enhörning.
 • Banks fotomodell.
 • Easy reader books.
 • Bjärkefall kinda.
 • Huset buddenbrooks.
 • Neu.de kontakt.
 • Broms åt.
 • Epic driver stenson.
 • David foster songs.
 • Militärt stöd till polisen.
 • Asbest murstock.
 • Makita ls0714.
 • Biljett24 eminem.
 • Incoterms 2010.
 • Icarly staffel 6.
 • När var stormen gudrun.
 • Hulk hogan daughter.
 • Aga fyr till salu.
 • Lipstick song.
 • Wellnesshotel bayern ohne einzelzimmerzuschlag.
 • Bruno liljefors signatur.
 • Best paid youtubers.
 • Sipri policy paper.
 • Amsterdam 21 october.
 • Musikskolan falköping dans.
 • Adaccio koblenz frühstück.
 • Marksten fiskben.
 • Recept löksoppa.
 • Evenemang sandviken 2017.
 • Vad är mest googlat 2017 quiz.
 • Kindtänder barn symptom.
 • Gröna riksavtalet pdf.
 • Koger engelska.
 • 3 försäkring express.
 • Boka idrottshall stockholm.
 • Slipsnål silver.
 • Laurel tree.
 • Android clean master.
 • Tips och odds expressen.